Reklamační řád


  Právo na reklamaci

  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


  Postup reklamace

  Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, vyplní formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do týdne budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zákazník pak zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží" zpravidla do centrály v  Moravských Budějovicích
  Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


  Vyřízení reklamace

  Dodavatel  posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
  Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.